Vår verksamhetspolicy

Corona Controls vision

Vår vision är att vara en lönsam leverantör av processlösningar med fokus på applikationer i de nordiska länderna. Affärsidén bygger på att vara aktiv inom försäljning och marknadsföring av styrutrustning med tillhörande servicearbeten till processindustrin och dess underleverantörer.

Vår målsättning är att upplevas som en pålitlig och förtroendeingivande samarbetspartner, både avseende leverans av produkter samt support och service av redan levererade produkter. Vi ska alltid uppfylla avtalade överenskommelser med kund.

Verksamheten bedrivs med inriktning på att förbättring och utveckling ingår i vårt dagliga arbete både gällande produkter och processer. För att uppnå detta krävs att medarbetarna är väl medvetna och utbildade inom sina respektive områden och därav är följande ledord av extra betydelse inom vår verksamhet: Glädje, Professionalism och Engagemang.

Tryckhallningsventil/reduceringsventil
!Rör inte!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Kvalitet

Kundfokus är ett centralt begrepp för oss och vi strävar efter långsiktiga kundrelationer. Vi ska följa kunders ställda krav men även övriga tillämpliga krav gällande våra produkter och tjänster. För att bidra till detta är följande punkter av högsta betydelse för vårt kvalitetsarbete:

 

 • Upplevas som enkla och effektiva att samarbeta med.
 • Kunna erbjuda lösningar på problem som uppstår inom vårt arbetsområde.
 • Leverera beställda produkter i rätt tid och med rätt kvalitet, enligt överenskommelse med kund.
Miljö

Vårt miljöarbete grundar sig i att verka för lösningar som minimerar inverkan på miljön, för de produkter och tjänster vi erbjuder marknaden. Utifrån våra betydande miljöaspekter skapas mål som följs upp regelbundet. I övrigt ska vi:

 

 • Beakta miljöperspektivet i orderläggning av varor och tjänster.
 • Bedriva verksamheten så resurssnålt som möjligt.
 • Förebygga oavsiktliga utsläpp till miljön.
 • Uppfylla de bindande krav som ställs på vår verksamhet.
Arbetsmiljö

Corona Control ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god psykisk och fysisk arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp kontinuerligt. För att uppnå det ska vi:

 

 • Följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet.
 • Försäkra att vår personal är engagerad, trivs samt förstår företagets åtagande och mål.
 • Bedriva kompetensutveckling för medarbetare för att på så sätt bli mindre sårbar mot störningar.
 • Erbjuda medarbetare tillgång till friskvård och hälsokontroll i syfte att förbättra och säkerställa vår personals hälsa och välmående.
0
Intresseförfrågan