Vätgas i samhället

I årtionden har väte använts säkert inom brett spektrum av industriella tillämpningar såsom tillverkning av vanliga hushållsprodukter, petrokemisk raffinering och produktion av konstgödsel. På senare tid har högtryckskomprimerat väte kommit fram som en potentiell ren energibärare med kapacitet att leverera och lagra stora mängder energi.

Högtryckskomprimerat väte kan användas i bränsleceller för att producera el, vatten och värme för en mängd olika applikationer och sektorer.

Det kan exempelvis vara att driva lastbilar, bilar, bussar samt andra transportmedel som järnväg, fartyg och flygplan. Vidare finns applikationer inom reservkraft och bärbar kraft för avlägsna områden samt distribuerad eller kombinerad kraft och värme. Det finns en växande internationell enighet om att vätgas kan vara den teknik som vi alla har väntat på för att minska vårt koldioxidavtryck och samtidigt behålla den ekonomiska tillväxten.

Med detta sagt finns det fortfarande ett antal utmaningar som måste hanteras för att påskynda ett brett användande. En av dessa utmaningar är storskalig och ekonomiskt livskraftig produktion av högtryckskomprimerat väte. Även om väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden så kan vätgas inte hittas naturligt och måste produceras från de kemiska föreningar som innehåller väte.

Idag produceras vätgas huvudsakligen industriellt och denna process avger fortfarande kol till atmosfären vilket gör denna specifika typ av vätgas (”grått” väte) mindre lämplig för att generera utsläppsfri energi. I vissa produktionsmetoder fångas, lagras och återanvänds kolet och vätgas som produceras med dessa metoder är känt som “blått” väte. Den renaste formen av vätgas (”grönt” väte) produceras utan några koldioxidutsläpp genom förnybara energikällor som sol-, vind-, biomassa- eller geotermisk teknik. Under det senaste decenniet har flera europeiska länder börjat använda elektrolys för att omvandla överskotts elektricitet från förnybara energianläggningar för att producera förnybar vätgas, som lagras och kan omvandlas till el med hjälp av en bränslecell när det behövs.

Det råder ingen tvekan om att marknaden för komprimerat vätgas som ett alternativt och renare bränsle utvecklas snabbt. Vissa länder och regioner genomför redan idag en politik som fokuserar på grön el. Till exempel siktar Europa på att uppnå 50% till 2030 och delstaten Kalifornien meddelade ett mål om att uppnå 100% användning av grön el i sitt nät till 2045. Ett dussin Fortune 100-företag skapade en sammanslutning som kallas Hydrogen Council 2017. Den omfattar nu mer än 40 medlemmar varav några är stora energi- och transportföretag. Parallellt har många välkända biltillverkare redan utvecklat vätgasdrivna bilar som använder bränsleceller, till exempel Toyota Mirai. Vidare deltar stora fartygsmotortillverkare i utvecklingen av tekniker där fartyg utnyttjar dubbla bränslen (kombinera väte med traditionellt bränsle). Förbränningsmotorer som körs på en kombination av väte och diesel samt väte som ett alternativ för elproduktion för kryssningsskepp.

Men för att uppnå en omfattande användning bland konsumenter i hemmiljö måste väte vara mycket mer konkurrenskraftigt. Detta kommer att kräva optimering av ren vätgasproduktionsteknik och en minskning av kostnaderna för utrustning, lagring, underhåll och distribution.

CORONA CONTROL erbjuder lösningar för lagring, transport och distribution av komprimerat högtrycksväte.

Användning av väte som bränsleteknik bygger för närvarande på kompression på tre olika nivåer:

  • 250 Barg (3600 psi) – vanligast idag (används för lagring)
  • 450 Barg (6500 psi) – för tankning av lastbilar
  • 800 Barg (11 600 psi) – för tankning av bilar

Med en beprövad erfarenhet av att leverera robusta ventiler och annan utrustning för olika gasapplikationer erbjuder Corona Control utrustning som provats och utvärderats i fält kostnadseffektiva lösningar för lagring, transport och distribution av alla tre kompressionsnivåer.

Säkerhetsaspekten är avgörande på grund av explosionspotentialen under sådana högtrycksförhållanden. Som exempel är våra kulventiler från HABONIM utrustade med Total HermetiX tätningssystem med den patenterade HermetiX ™ axeltätningen för sk. ” zero fugitive emission sealing capability ” och dubblerade tätningar mellan alla tryckbärande delar i ventilhuset. Denna design ger en oöverträffad säkerhet och skydd mot externt läckage till atmosfär och omgivning. I tillägg uppfyller dessa ventiler standard TPED 2010/35/EU för tryckutrustning avsedda för kryogena applikationer och komprimerad gas.

För att ligga i framkant av den framväxande marknaden med vätgasbränsle har HABONIM redan testat sin nya högtrycksventil enligt den senaste standarden för gasformig vätgas: ISO 19880-3:2018 Gaseous hydrogen – Fueling stations – Valves standard.

Vilken roll kommer väte att spela som energibärare i framtiden?

Som diskuterats i denna sammanställning erbjuder väte flera stora fördelar som gör det till en given stjärnspelare i strävan att hitta en mer hållbar och ren energibärare. Dessa inkluderar:

  • När vätgas produceras med förnybara energikällor som har låga eller nollutsläpp kan det betydligt bidra till att minska globala koldioxidutsläpp.
  • Den kan skapas med hjälp av överskottsel och lagras för framtida användning.
  • Det minskar beroendet av importerade flytande bränslen.
  • Den kan lätt transporteras, lagras och blandas med nuvarande bränslen.

Med dessa fördelar i åtanke är det nu upp till regeringar och industriella aktörer att bygga en infrastruktur för storskalig produktion och användning av väte. Vi på Corona Control är redo att spela en nyckelroll för att starta denna rena energirevolution. -Är du?