Höj kompetensen tillsammans med Corona Control

Innehåll:
• Grundläggande utbildning i dimensionering & val av reglerventiler.
• Reglerventilens roll i en reglerkrets.
• Genomgång av olika reglerventilstyper samt relaterad instrumentering
• Beräkning av Cv med beräkningsprogram

Kurskod: 401

Innehåll:
• Ljud. Vad orsakar ljudproblem och hur kan ljudproblem elimineras genom rätt ventilval?
• Kavitation. Hur uppkommer kavitation? Hur kan kavitation elimineras och begränsas?
• Ventilkarakteristik. Vilken ventilkarakteristik skall jag välja för bästa reglering?
• Beräkningsexempel där ljud- och kavitationsproblem hanteras

Kurskod: 402

Förkunskaper:
Genomgång av Grundkurs 401 eller processteknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av reglerventiler.

Grundkurs i service och underhåll av reglerventiler.

CORONA_151117-0243

Kursinnehall:

 • • Att utbilda deltagarna i förebyggande underhåll och service av reglerventiler.
 • • Reglerventilens konstruktion, olika komponenter och benämningar
 • • Demontage/montage av Camflex och Varipak
 • • Ställdonsmontage, injustering av slaglängd och korrekt fjäderfunktion
 • • Injustering av analog lägesställare

Fortsättningskurs i service och underhåll av reglerventiler med fokus på smart instrumentering

corona_151117-1709

Kursinnehall:

 • • Att utbilda kursdeltagarna i förebyggande underhåll och service av reglerventiler.
 • • Demontage / montage av Masoneilan typ 21000 & 41000.
 • • Smart digital instrumentering
 • • Reservdelar
 • • Kalibrering och injustering av smart lägesställare

Grundkurs i service/underhåll av Masoneilan 12400 nivåmätare

 

Kursen tar upp förebyggande underhåll och service

 

Kursinnehåll:

 • Nivågivarens konstruktion, olika komponenter och benämningar
 • Justering/kalibrering
 • Inspektion och utvärdering av komponenter
 • Montage
 • Reservdelar

12400_kurs