Masoneilan SVI II HC (High Capacity)

En reglerlösning utan extern booster ger:

  • Snabbare och enklare driftsättning
  • Ökad prestanda med förbättrad auto-tuning och beröringsfri återföring
  • Lägre kostnader och högre tillgänglighet tack vare reducerat behov av tillbehör
  • En luftkapacitet som är 8-10 ggr högre än en konventionell digital pneumatisk positioner

Se specifikation

Segment

Energi & kraftproduktion, Livsmedel & Läkemedel, Marin och sjöfart, Pappers- och massaindustri, Petrokemi/Olja & gas, Processindustri, Vätgas, Vatten & avlopp

Varumärke

Masoneilan

Nu finns den uppskattade lägesställaren SVI II AP även i högkapacitetsversion. Lämplig vid pneumatiska fjäderställdon med stor volym eller krav på snabb ställtid utan översvängningar. HC-versionen kan vara lämplig vid större ventiler inom kärnkraftsindustrin, anti-surge applikation på kompressor eller varför inte vid en känslig tryckreglering där man önskar reducera svängningar.

0
Intresseförfrågan