Specialventiler

Specialventiler och unika, kundspecifika lösningar är en riktig specialitet på Corona Control.

I över 30 år har vi byggt upp ett nätverk med leverantörer som verkligen delar vår passion för skräddarsydda lösningar.

Med det i grunden så har vi anpassade lösningarna för dina unika industriella behov. Slutsatsen blir att vi kommer att utforska de olika typerna av specialventiler, deras funktioner och fördelar, samt hur de kan optimera din processhantering.

Specialventiler är avsedda att möta specifika krav och utmaningar inom olika branscher och tillämpningar.

Dessa ventiler skiljer sig från standardventiler såleds att de är utformade med extra funktioner, material eller konstruktion för att möta särskilda krav i en process. Oavsett om det handlar om extremt höga eller låga temperaturer, det vill säga genom aggressiva medier eller ovanliga driftsförhållanden, kan specialventiler ge en pålitlig och effektiv lösning.

Flera olika typer av specialventiler som är anpassade för specifika behov. Som till exempel:

  • Högtemperaturventiler: Dessa ventiler är konstruerade med material och av detta själ kan de motstå extrema temperaturer och termiska påfrestningar. Bland annat används de ofta i applikationer där höga temperaturer förekommer, som i ugnar, förbränningsanläggningar och processer inom metallurgi.
  • Lågtemperaturventiler: Dessa ventiler är utformade för att fungera vid extremt låga temperaturer, till exempel inom kryogenik och flytande naturgas (LNG). De är konstruerade med isolerande material och speciella tätningar för att förhindra läckage och bibehålla effektiviteten även vid låga temperaturer.
  • Självreglerande ventiler: Dessa ventiler justerar automatiskt flödet baserat på förändringar i processförhållandena, till exempel tryck eller temperatur. De är användbara i system där flödesreglering är kritisk för att bibehålla stabilitet och prestanda.
  • Sanitära ventiler: Dessa ventiler används inom livsmedels- och läkemedelsindustrin där hygien och rengöring är av största vikt. De är tillverkade av rostfritt stål eller andra icke-korrosiva material och har en design som möjliggör enkel rengöring och sterilisering.
  • Explosionsisolationsventiler: Dessa ventiler används för att förhindra explosionsrisk i processanläggningar genom att snabbt stänga av och isolera farliga områden vid en explosion. De är utformade för att klara högt tryck och snabbt reagera på förändringar i tryckförhållandena.

Vid val av specialventiler är det viktigt att samarbeta med pålitliga tillverkare och leverantörer som har expertis inom den specifika branschen och tillämpningen. Det säkerställer att du får högkvalitativa ventiler som uppfyller dina behov.

Specialventiler så som Bifolds innovativa instrumentsystem, helt fritt från rör och kopplingar.

STÖHR regler & avstängningsventiler

STÖHR ARMATUREN grundades 1938 och har sedan 1960-talet specialiserat sig på utveckling och tillverkning av ventiler och gasfilter för extremt låga temperaturer, ner till – 269 °C för kryogena applikationer.

Stöhr-serie-Univers-1200<br />
Bifold industrisystem

Bifolds innovativa instrumentsystem, helt fritt från rör och kopplingar. Med detta smarta sätt att bygga instrumentfunktioner, kan utrymmet krympa med upp till 70 %. Implementeringen i ert system blir enkel, då det webbaserade systemet genererar tydliga ritningar i 3D.

Stöhr-serie-Univers-1200<br />

Innovativa, kundanpassade systemlösningar

Här hittar du specialventiler så som Bifolds innovativa instrumentsystem, helt fritt från rör och kopplingar. Med detta smarta sätt att bygga instrumentfunktioner, kan utrymmet krympa med upp till 70 %. Implementeringen i ert system blir enkel, då det webbaserade systemet genererar tydliga ritningar i 3D.

En annan aktör att räkna med är Habonim, ett ingenjörsföretag där produktutveckling och innovation ligger till grund i allt de gör. Habonim erbjuder marknadens skarpaste program, med speciallösningar utöver det vanliga. Det kan till exempel röra sig om modulära, multifunktionella enheter eller ventiler för extrema, slitande miljöer.

Specialventiler från Corona Control

Helhetslösningar globalt inom processindustri H2

Idag kan vi med stolthet säga att de produkter vi utvecklat tillsammans med våra kunder och leverantörer exporteras över hela världen och har löst många av de problem som våra kunder har brottats med. Det gäller till exempel kostnadseffektiva lösningar där vi bistått med konstruktion, 3D-modeller, dokumentation och support med eftermarknad och service.

Kompakta modulära lösningar, höga tryckfall, kavitation, ljudproblem, tvåfasflöde och smutsiga processmedia är några av de problem vi dagligen hittar lösningar till åt våra kunder.

  • Service hela anläggningens livslängd
  • Kostnadseffektiva, kundanpassade helhetslösningar
  • Hög kvalitet för pålitlig drift av applikationen
0
Intresseförfrågan