Säkerhetsventiler för processindustrin

Corona Control AB har ett mångårigt samarbete med Consolidated

De är världsledande tillverkare av säkerhetsventiler enligt ASME I & VIII samt API 520. Vi hjälper dig att dimensionera och välja rätt ventil för din applikation.

Säkerhetsventiler spelar en kritisk roll i processindustrin.

Detta genom att skydda utrustning och personal mot farliga tryck- och temperaturförhållanden. Dessa ventiler fungerar som en säkerhetsbrytare för processutrustningen genom att automatiskt släppa ut överskottsånga. Även gas när trycket i systemet överstiger en fördefinierad nivå.

Processindustrin använder ett stort utbud av säkerhetsventiler i olika typer och storlekar.

Valet av ventil är avgörande och beror på flera faktorer. Såsom det material som används i processen, den önskade tryck- och temperaturkapaciteten, samt nödvändig precision i ventilens reaktionsmekanism.

En typisk säkerhetsventil består av två huvudkomponenter. En ventil och en fjäderbelastad mekanism. När trycket i processutrustningen överstiger den fördefinierade nivån, tvingas ventilens fjäderbelastade mekanism att öppna ventilen och släppa ut överskottsånga eller gas. Ventilen stängs automatiskt igen när trycket i systemet sjunker tillbaka till en säker nivå.

För att säkerställa korrekt funktionalitet av säkerhetsventiler krävs regelbunden inspektion och underhåll.

Inklusive kalibrering och rengöring av ventilen och dess mekanism. Det är avgörande att ventilerna fungerar korrekt eftersom ett fel i en säkerhetsventil kan leda till allvarliga skador på utrustning och personal.

Därför är det viktigt att välja och installera rätt typ av ventil och att regelbundet underhålla och inspektera dem. För mer information om säkerhetsventiler och deras betydelse för processindustrin, kontakta en professionell leverantör eller tillverkare av dessa viktiga komponenter.

En säkerhetsventil är en kritisk komponent i alla industrianläggningar där tryckkärl eller rörledningar används.

Deras huvudsakliga syfte är att förhindra att trycket i en anläggning överstiger de förutbestämda gränsvärdena. Genom att effektivt avleda överskottstrycket och släppa ut det säkert kan säkerhetsventiler förhindra potentiella olyckor och skador på anläggningar samt skydda människor och miljö.

Det finns olika typer av säkerhetsventiler som används beroende på applikation och krav. De vanligaste typerna är fjäderbelastade, piloted och bimetallica säkerhetsventiler. Fjäderbelastade säkerhetsventiler använder en fjäder för att hålla ventilen stängd. När trycket i systemet överstiger den förinställda gränsen öppnas ventilen och släpper ut överskottstrycket. Piloted säkerhetsventiler använder en pilotventil för att övervaka trycket och öppna huvudventilen vid behov. Bimetallica säkerhetsventiler använder två olika metaller med olika expansionskoefficienter för att öppna ventilen när en förinställd temperatur eller tryck uppnås.

0
Intresseförfrågan