Välj en sida

Sätesventiler

Sätesventiler används med fördel i lite mer krävande applikationer, noggrann reglering, höga tryck och temperaturer. Den mycket anpassningsbara designen medger att de interna delarna, dvs kägla och säte (ventiltrim), enkelt byts för att passa optimalt för aktuell applikation.

Sätesventilernas egenskaper
  • Klarar krävande applikationer
  • Ger noggrann reglering
  • Klarar höga tryck
  • Hög kvalitet
  • Hanterar ett brett temperaturområde
  • Hög funktionalitet
  • Anpassningsbar design
  • Lång livslängd
  • Optimerar flödeskoefficienten
Optimal flödeskoefficient med sätesventiler

Förutom att optimera flödeskoefficienten mot önskade driftsdata finns möjlighet att använda specialtrim för att hantera problem som kavitation eller akustiskt ljud. Det finns inte samma möjligheter att optimera på motsvarande sätt på ventiler med roterande/vridande konstruktion.