Sätesventiler

I själva verket har sätesventiler en fördel i användning i lite mer krävande applikationer, noggrann reglering, höga tryck och temperaturer.

Man kan enkelt byta ut de interna delarna, kägla och säte (ventiltrim) för att optimera prestandan för varje specifik applikation.

Sätesventilernas egenskaper
  • Klarar krävande applikationer
  • Ger noggrann reglering
  • Klarar höga tryck
  • Hög kvalitet
  • Hanterar ett brett temperaturområde
  • Hög funktionalitet
  • Anpassningsbar design
  • Lång livslängd
  • Optimerar flödeskoefficienten
Optimal flödeskoefficient med sätesventiler

Förutom möjligheten att optimera flödeskoefficienten mot önskade driftsdata genom användning av specialtrim. Ventiler med roterande/vridande konstruktion erbjuder inte samma möjligheter till motsvarande optimering

I förhållande till att optimera flödeskoefficienten mot önskade driftsdata finns möjlighet att använda specialtrim. Nämligen för att hantera problem som kavitation eller akustiskt ljud. Det finns inte samma möjligheter att optimera på motsvarande sätt på ventiler med roterande/vridande konstruktion.

Sätesventiler är en vanligt förekommande typ av ventil som används inom olika branscher och speciellt inom processindustrin.

Dessa ventiler används framför allt för att reglera flödet av gaser, vätskor och ångor genom rörsystem. Samtidigt är de kända för att vara pålitliga och effektiva.

Sätesventiler fungerar genom att ha en plugg som pressas mot en sätesring och för att stänga av flödet av vätskor eller gaser. Genom att ändra pluggens position kan man reglera flödet i ventilerna. Sätesventiler finns i olika varianter, tex. kulventiler, spjällventiler, butterflyventiler och kolvventiler. Valet av ventiltyp beror på applikationen och dess krav.

Sätesventiler erbjuder en fördel genom att de möjliggör fullständig stängning, vilket resulterar i en tät försegling när de används som stängda. Detta gör att de är suveräna för användning i applikationer där tätning är en prioritet, som till exempel i kemiska processer. De är också lämpliga för applikationer där hög precision är viktig, så som exempelvis i laboratorieinställningar.

Det är viktigt att välja rätt typ av sätesventil för varje applikation

Eftersom det finns olika material och storlekar att välja mellan, kan man använda korrosionsbeständiga material som rostfritt stål eller brons i miljöer där korrosion är ett problem. Dessutom finns det tillgängliga olika storlekar och tryckkapaciteter för att möta kraven för olika applikationer.

0
Intresseförfrågan