Carraro

Corona Control har ett komplett utbud av självverkande ventiler/regulatorer för processindustriapplikationer. Regulatorn anpassas direkt mot er applikation genom att välja lämpligt trim och fjäderområde. Kan ofta ersätta reglerventiler och kostsam instrumentering och kabeldragning då en självverkande ventil både mäter reglerad storhet (tryck, temp, flöde) och reglerar det till önskat värde lokalt. En annan fördel är att den inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är sk ”egenmediastyrda”.


Exempel på Carraros utbud
 • Tryckreducerande ventiler
 • Tryckhållande ventiler
 • Överströmningsventiler
 • Pilotstyrda regulatorer för reglering av tryck och flöden av gas, luft, ånga och vatten och andra vätskor.
 • Självverkande tryckregulatorer för tanksystem ”sk tank blanketing” (inertering med kväve)
Självverkande ventiler/regulatorer för processindustriapplikationer
 • Tryckreduceringsventil UBAN – en direktverkande tryckreduceringsventil, som reglerar utloppstrycket nedströms.
 • Tryckreduceringsventil UBR – en direktverkande tryckreduceringsventil, som reglerar utloppstrycket nedströms.
 • Tryckhållningsventil UBS – en direktverkande överströmningsventil, som reglerar inloppstrycket uppströms.
 • Tryckhållningsventil UBAS – en direktverkande överströmningsventil, som reglerar inloppstrycket uppströms.
 • Tryckhållningsventil/reduceringsventil typ MM – en självverkande regulator som både kan användas som överströmningsventil alternativt tryckreduceringsventil.
 • Temperaturregulator AT – en regulator som styrs direkt av extern temperatursensor.
0
Intresseförfrågan