Lägesställare

Corona Control kan erbjuda lägesställare (positioners) från de mest avancerade, digitala positionerna. Detta med hjälp av HART-kommunikation eller fältbuss till standard analoga med 4-20 mA styrsignal.

Lägesställare är en smart digital positioner som kan utföra kontinuerlig online diagnostik, som övervakar viktiga funktioner och komponenter. I tillägg finns möjlighet till full offline diagnostik genom att korrekt justera ventil efter översyn. Därefter kontinuerligt jämföra och registrera eventuella förändringar. En viktig del av ett prediktivt ventilunderhåll.

En lägesställare är en viktig komponent inom instrumentering som används för att mäta och övervaka olika system. Exempel på detta är position, rörelse eller läge hos olika mekaniska eller elektroniska system. Den spelar en avgörande roll inom en rad olika industrier. Men även olika tillämpningar där noggrann och tillförlitlig positionsmätning är nödvändig.

En av de primära funktionerna hos en lägesställare är att ge exakt information om ett objekts position.

Det kan vara allt från enklare mekaniska rörelsertill mer komplexa positioneringsbehov. Exempelvis inom industriell automation, robotik eller fordonsindustrin. Lägesställare kan användas för att mäta och övervaka linjära och roterande positioner. Men också vinkelmässiga positioner beroende på systemets krav.

0
Intresseförfrågan