Quadax® 4-offset spjällventiler

Sedan 1960 har Muller co-ax AG tillverkat ventiler i Forchtenberg, Tyskland. Med ventilserien Quadax tar man ett nytt kliv inom helt täta ”zero leakage” metalltätande spjäll. Den unika patenterade designen, en fyrdubbel (four offset) sätesdesign, i kombination med en helt ny tillverkningsteknik uppfylls de allra högsta täthetskraven.

Spjällventilernas egenskaper
  • Klarar höga tryck
  • Klarar extrema temperaturer – Quadax kan hantera extrema kryogeniska temperaturförhållanden som flytande helium (-270 °C) upp till rökgaser +800 °C.
  • Finns tillgängliga i storlekar från 80 mm till 1000 mm (och större vid förfrågan).
  • Överlägsen täthet tack vare den helt runda sätesgeometrin
Fördelar med Quadax® 4-offset spjällventiler

Innovationen är den patenterade geometrin mellan säte och spjällets disc där tätningsytan är helt rund. Fördelen med en rund tätning är stora jämfört med den traditionella trippelexcentriska spjällventilen (triple offset) som innebär ett lätt elliptiskt säte och disc. Den helt runda sätesgeometrin ger överlägsen täthet (speciellt vid temperaturvariationer) och något högre flödeskapacitet vid samma anslutningsdiameter. Det krävs också mindre kraft att stänga ventilen då passformen mellan spjäll och säte är optimerad, det behövs inte heller ett extra moment för att öppna ventilen (sk breakaway torque). En annan fördel är att spjällets disc är självcentrerade. En något mer påkostad design än traditionell uppbyggnad där disc stiftas på axeln, men ger en betydligt bättre funktion över tid.

Quadax för petrokemi eller terminaler

Quadax finns i olika utföranden och byggmått, klämd eller flänsad enl. ANSI och EN alt. med svetsände. Byggmått enl. ISO-5752 eller ANSI B16.10, den senare varianten kan ersätta traditionella gateventiler (kilslidsventiler) inom petrokemi eller terminaler. Lägre vikt, enklare underhåll samt möjlighet till felsäkert läge.

Quadaxventiler – SIL-certifierad

Quadaxventilerna är SIL-certifierade av TÜV och kan användas i applikationer upp till SIL3. Den säkra avstängningen och den låga interna friktionen gör Quadax till den perfekta ESD-ventilen. Gärna kombinerat med sk. ”Partial Stroke Testing”, vi kan då nå SIL2 under en period av 5-6 år utan funktionsprov. Konstruktionen är också lämplig vid säkerhetsfunktioner med krav på korta gångtider. Ett Quadax-spjäll kan stänga (eller öppna) < 1 sekund även i mycket stora anslutningar.

0
Intresseförfrågan