Hydrogen – Production & Storage

För framställning av kvävegödsel eller för krackning av kolväten i
petroleumraffinaderier väte används.

Väte används också i kemiska processer för framställning av syntetiska bränslen som härrör från gas, kol eller biomassa. Dessutom vätebränsleceller som miljövänliga energiomvandlare blir allt viktigare inom området elektromobilitet. Ångreformering är för närvarande den viktigaste storskalig industriell process för framställning av väte från kolhaltigt energikällor där naturgas idag är den viktigaste råvaran.

Vridspjällsventiler

Vid ånggenerering appliceras Quadax® vridspjällsventiler framgångsrikt vid temperaturer från +250°C till +300°C och tryck från 40 – 100 bar. För att säkerställa att industriell produktionskapacitet bättre anpassas till den fluktuerande efterfrågan på vätgas, är energilagringssystem nödvändiga. Det gasformiga vätgasen kyls ner till -253°C, komprimeras och görs sålunda flytande i en lagringstank för flytande gas. Både för transport i gasformigt och i flytande tillstånd bevisar Quadax®-spjällsventilerna sin fulla funktionalitet.

 

QUADAX flange
QUADAX lug
QUADAX gate valve replacement
QUADAX Top Entry buttweld
QUADAX Short pattern buttweld
0
Intresseförfrågan