Habonim implementering

Leverantörer som regelbundet implementerar och upprätthåller de högsta standarderna för kvalitetssystem och praxis, och kontinuerligt genomgår granskning och godkännande från stränga säkerhets- och kvalitetssäkringsorgan, ger sina kunder betydande mervärde och sinnesfrid.

Av denna anledning är valet av produktleverantörer en av de viktigaste komponenterna inom systemdesign inom kritiska prestandasektorer. Varje person som är involverad i beslutet om vilka produkter som ska användas i system som fungerar under extrema förhållanden måste ta hänsyn till flera faktorer, där efterlevnad av branschstandarder är en av de viktigaste.

Det finns flera bransch-standarder som måste implementeras, liksom specifika standarder för olika segment. Företag kan välja att arbeta med och samordna mellan många olika leverantörer som följer olika bransch-standarder och/eller specifika standarder för nischsegment. Eller så kan de arbeta med en enda leverantör som ger dem sinnesfrid genom att kontinuerligt implementera de mest krävande kvalitets bransch- och nischspecifika standarderna och genomgå regelbunden granskning och godkännande av erkända externa certifieringsorgan.

Habonim följer ett brett spektrum av erkända bransch-standarder och sektorspecifika standarder.

Habonim tillverkar ventiler och aktuatorer för en bred uppsättning strategiska sektorer som kräver flera branschstandarder och certifieringar, samt specifika standarder för varje sektor. Med en djup förståelse för komplexiteten i att följa dessa varierande standarder väljer Habonim noggrant och implementerar både de nödvändiga branschstandarderna och de standarder som är specifika för de sektorer och segment man betjänar. Det ger deras kunder den sinnesfrid de behöver för att designa lösningar som uppfyller de mest strikta branschstandarderna.

Habonim implementerar och följer dessa standarder i alla sina processer för kvalitet, design, tillverkning och testning. Det gör det möjligt för företaget att designa, tillverka och leverera kulkranar och aktuatorer för system som fungerar under extrema temperaturer, tryck och krävande förhållanden; använder farliga material; och där systemets prestanda är kritisk med säkerhet i åtanke – och med högsta kvalitet och tillförlitlighet för slutanvändarna.

Dessa produkter är utformade för att styra flödet av olika gaser och vätskor på olika marknader och förbättra säkerheten, integriteten och hållbarheten hos de system där de är installerade och stöds av tredjeparts certifiering för att säkerställa deras bästa prestanda.

Habonim följer också relevanta lagar, standarder och regler för att bevara miljön och främja hållbarhet (ISO-14001) samt för att främja arbetsmiljö och säkerhet för sina anställda.

Kvalitetssystem

Habonim levererar högsta kvalitetsprodukter för att möta och överträffa kundförväntningar. För att uppnå detta driver, instruerar och utbildar företaget sina anställda globalt att arbeta enligt internationella kvalitetsstandarder i alla avdelningar och under hela produktlivscykeln. Dessa kvalitetsstandarder inkluderar:

Allmänna branschkvalitetssystemstandarder:

 • API-6D (nr: 6D-1278) – förnyad 2019
 • ISO 9001 Kvalitetsledning – förnyad 2019

Säkerhets- och kvalitetssystemstandarder för specifika marknadssektorer och segment:

 • CE-PED 2014/68/EU för tryckutrustning – förnyad 2019
 • ATEX 2014/34/EU för explosiva miljöer – förnyad 2019
 • TPED 2010/35/EU för transport av tryckutrustning för tillämpningar som kryogent och komprimerat gas – förnyad 2019

Som en del av sitt unika tillvägagångssätt utför Habonim även extern och intern testning och certifiering av produkter på regelbunden basis enligt kundens begäran och marknadstrender. Företaget erbjuder också ett brett utbud av certifierade produkter av ledande globala och territoriella certifieringsorgan som ABS, Lloyd’s Register (LR), Korean Register (KR), DNV-GL, China Classification Society (CCS), Korea Gas Safety Corporation och RINA.

Företagets ledning övervakar och granskar alla kvalitetsmål och mål och förbättrar ständigt processer och produkter för att följa de mest krävande internationella ackrediterings- och standardkraven.

Helhetsinriktat och Applikationsspecifikt Certifierat Kvalitetssätt

Habonim implementerar rekommendationer och följer internationella standarder vid varje skede av produktens livscykel – från de initiala stadierna av materialanskaffning genom design, tillverkning, montering, förpackning och distribution, samt testning genom hela processerna.

Habonim har följt denna implementeringsfilosofi i årtionden, och som ett resultat litar kunder på Habonim med alla sina reglerings- och certifieringsbehov och förlitar sig på Habonim-produkter för användning i kritiska processer.

Produkter är designade, tillverkade och testade enligt allmänna internationella bransch-standarder som API-6D (nr: 6D-1278), liksom specifika standarder för strategiska marknadssektorer och segment såsom:

Segmentet för kryogena och komprimerade gaser:

 • För produkter som används för att transportera flytande och komprimerad gas följs TPED 2010/35/EU-förordningen. Vissa produktlinjer för detta segment genomgår också typgodkännande av externa meddelade organ.
 • Design, testning och inspektion av dessa produkter görs enligt BS 6364:1984 (ändring 3), testning EN 14432:2014 och testning EN 1626-2008.
 • Produkter för kryogena tillämpningar rengörs noggrant och monteras enligt internationella standarder specifika för detta segment (ASTM A380, CGA G-4.1 och EN 12300) för att eliminera eventuella tändningsrisker som kan orsakas av närvaron av kolväteolja, fett och metallspån.
 • Högrenhetskulkranar, som rengörs enligt CGA G-4.1 och monteras, torkas, monteras och förpackas under renrumsförhållanden, finns också tillgängliga för gas- och vattenfördelningsapplikationer samt kemiska hanteringsprocesser.

Hantering av råmaterial

Alla material hämtas från välkända tillverkare med nödvändiga tester, dokumentation och certifieringar, inklusive:

 • Materialcertifikat enligt EN 10204 typ 2.2/3.1/3.2
 • FDA/EC 1935-kompatibla för polymerer, elastomerer och smörjmedel

Produktspårbarhet

Under tillverknings- och monteringsprocesserna märks alla produkter med en rostfri namnskylt för fullständig spårbarhet, och värme- och materialcertifikat spåras för att möjliggöra fullständig bakspårning av produktkomponenter. Spårbarhet av monterings- och testprocedurer, värme-koder och identifiering av gjuteri implementeras och hanteras enligt gällande standarder för varje marknad.

Att utveckla och tillhandahålla effektiva, säkra och tillförlitliga produkter för högpresterande tillämpningar

Habonim är engagerat i att designa, tillverka och leverera högkvalitativa lösningar för kryogena, nödstopp, högtrycks- och krävande tillämpningar. Företaget betjänar globala ledare inom olje- och gasdistribution, krävande tjänster, marin och bioteknikmarknader; och arbetar kontinuerligt med att förbättra, förstärka och utvidga sina förmågor och produkter för att möta och överträffa sina kunders förväntningar.

Detta åtagande har lett Habonim att implementera och följa de mest krävande standarderna som en integrerad del av sitt uppförandekod.

Fler blogginlägg från Habonim

Systemisolering med Habonim

Då och då behöver tryckavlastningsventiler certifieras på nytt. Det kan vara en utmanande procedur som innebär total avstängning av verksamheten. När en ledande leverantör av kommersiella sprängmedel och innovativa sprängsystem för gruvdrift, stenbrott, olja och gas...

Kryogena system

Fyra huvudventilteknologier används i kryogena applikationer som LNG-terminaler, sjöfart, tankfartyg, dispensrar och GVU-motorer: klotventiler, kulventiler, tappventiler och toppventiler. Medan dubbelriktade klotventiler traditionellt har använts som det primära valet...

LNG-bunkringsapplikationer

En snabbguide till navigeringsventilkrav för LNG-bunkringsapplikationer Under de senaste åren och som ett resultat av internationella och regionala lagar och strategier för att minska globala gasutsläpp, har flytande naturgas (LNG) i allt högre grad antagits som ett...

HermetiX

Total HermetiX för API-tillverkning: Ventilen som har allt Active Pharmaceutical Ingredient (API) är den del av ett läkemedel som ger de avsedda effekterna. Eftersom API-tillverkning är den kemiska grenen av läkemedelsindustrin, är den föremål för säkerhets- och...

Kryogena högtrycksventiler

Det finns en hög nivå av komplexitet och flera utmaningar involverade i design, tillverkning och testning av ventiler för högtrycksmiljöer och ventiler för kryogena miljöer. Så vad händer när ventiler måste uppfylla kraven från både högtrycks- och...

Flödeskontrollventil

Flödeskontrollventil för omvänd osmos för den största anläggningen för omvänd osmos Omvänd osmos (RO) avsaltning tar bort salt och andra föroreningar genom att överföra vatten genom en serie semipermeabla membran. Processen kräver tryck som är högre än saltvattnets...

Ventilflyktiga utsläppsminskningar

Fugitiva utsläpp är gas- eller ångutsläpp från trycksatt utrustning som är ett resultat av felaktig utrustning, läckage eller andra oförutsedda händelser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från industriella miljöer som fabriker, kraftverk, oljeraffinaderier och...

Högtryckskomprimerat väte

Ren energirevolution med högtryckskomprimerat väte I decennier har väte använts säkert för ett brett spektrum av industritillämpningar, inklusive tillverkning av vanliga hushållsprodukter, petroleumraffinering och gödningsmedelsproduktion. På senare tid har...

Flytande väte

Vilken roll kommer flytande väte att spela i framtidens energiekonomi? I över ett sekel har transportbränslen nästan uteslutande varit baserade på kolväten för olja. På senare tid har väte dykt upp som en potentiell långsiktig ersättning för kolvätebränsle och...

Vätgasventiler

Specifikationer och standarder för vätgastankstationer Allt du behöver veta om H2 tankstationsventiler, standarder och allt däremellan Högtryckskomprimerat väte växer snabbt fram som den ledande formen för att använda väte som alternativt bränsle, och internationella...

Habonim ventiler

"Ahead of the pack" - Habonim-ventiler är certifierade enligt Storbritanniens TPE-certifiering Habonim var den första kulventiltillverkaren att certifiera produkter enligt ISO 19880 – 'Gashaltigt väte - Bränslestationer', först att certifiera kulventiler för...

Kryogen

Habonim presenterar de senaste kryogena bi-riktning flytande kulventilerna, som en utökning av vårt produktsortiment för kryogena tillämpningar. Under de senaste tre decennierna har Habonim utvecklat och levererat högkvalitativa kryogena kulventiler för olika...

Habonim-ventiler

Habonim-ventiler är godkända enligt AD2000 Merkblatt. AD2000 Merkblatt är en tysk, organisatorisk certifiering som gäller tryckbärande tillbehörshus och säkerhetstillbehörshus för tryckkärl och rörsystem med ett maximalt tillåtet tryck (PS) som överstiger 0,5 bar....

Testning av kulventiler

Kulventiler som är certifierade enligt ISO 23826:2021 kan integreras i väteförvarings- och transportsystem utan att äventyra säkerheten eller prestandan över tiden. Den nyligen publicerade ISO 23826:2021 från oktober 2021 är en riktlinje för konstruktion av ventiler,...

LH2-ventilteknologi

En ny efterfrågan på LH2-ventiler? Det är delvis sant, men inte helt. Ventiler för LH2-tillämpningar har använts i krävande applikationer under lång tid. Vi ser en ökande global adoption av vätgas som en av de ledande framtida bränslena och en massiv världsvid...

Habonims ventiler

Funktionell säkerhet Termen funktionell säkerhet definieras som 'En del av den övergripande säkerheten som rör utrustningen under kontroll (EUC) och EUC-kontrollsystemet som är beroende av korrekt funktion hos (elektriska/elektroniska/programmerbara elektroniska)...

Kryogena dubbelriktade kulventiler

Dubbelriktade kulventiler fungerar framgångsrikt i olika kryogena flödessystem, särskilt på den växande marknaden för småskalig LNG. Kombinationen av en kulventil, bidirektionell tätning och kryogen service revolutionerar konstruktionen av rörsystem....

Flyktiga utsläpp

Vad är reglerna för flyktiga utsläpp i kemiska och petrokemiska anläggningar? När världen växer och ekonomierna utvecklas kommer framtida efterfrågan på energi att fortsätta växa dramatiskt. Internationella energiorganet och många andra förutspår att världens totala...

Kulventiler för vätgasapplikationer

Våra nyligen genomförda webinarier med fokus på vätgasventiler väckte stort intresse, och våra deltagare hade många frågor. Några av de viktigaste frågorna och våra experters svar från "Att specificera kulventiler för vätgasapplikationer" presenteras i detta fråge-...

Emergency Shut Down (ESD) ventilautomation

Krävande industrianläggningars processer måste löpa säkert hela tiden. Men i nödsituationer är utförandet av systemsäkerhetsåtgärder för omedelbar avstängning särskilt avgörande för att förhindra katastrofala utfall. Detta är ännu mer akut i högflödes-, högtrycks-,...
0
Intresseförfrågan