Välj en sida

Applikationer

Applikationer där vi och våra leverantörer varit med och bidragit från start till mål.
Vilken roll kommer väte att spela i framtiden?

I över ett sekel har transportbränslen nästan uteslutande baserats på kolväten från olja. På senare tid har väte uppstått som en potentiell långsiktig ersättning för kolvätebränsle.

Vätgas i samhället

Högtryckskomprimerat väte kan användas i bränsleceller för att producera el, vatten och värme för en mängd olika applikationer och sektorer. Det kan exempelvis vara att driva lastbilar, bilar, bussar samt andra transportmedel som järnväg, fartyg och flygplan.