Välj en sida

Applikationer

Applikationer där vi och våra leverantörer varit med och bidragit från start till mål.
Vilken roll kommer väte att spela i framtiden?

I över ett sekel har transportbränslen nästan uteslutande baserats på kolväten från olja. På senare tid har väte uppstått som en potentiell långsiktig ersättning för kolvätebränsle.

Vätgas i samhället

Högtryckskomprimerat väte kan användas i bränsleceller för att producera el, vatten och värme för en mängd olika applikationer och sektorer. Det kan exempelvis vara att driva lastbilar, bilar, bussar samt andra transportmedel som järnväg, fartyg och flygplan.

Hur påverkas tryckomvandlare av vätepermeation?

Du kan hitta väte i ett brett utbud av industriella tillämpningar och processer nästan överallt nuförtiden. Många av dessa väteapplikationer har processer som kan orsaka vätejondiffusion.

Läkemedel

Utmärkt forskning och produktion inom läkemedelsindustrin kräver alltid pålitliga ramvillkor.

Väte och tekniska gaser

Oavsett om det är tillförsel av syre till andningsapparater, medicinska gaser inom hälsoteknik, tekniska gaser för industriella applikationer eller hållbar energiförsörjning med vätgas, spelar tryckövervakning en mycket viktig roll.

Industriella broschyrer

Industriella broschyrer från Ashcroft. Bland annat hydrogen, transmitter, hygienic applications med mera.